പരുമല തീര്‍ത്ഥാടനവാരം ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം: പ്രസംഗം / ഡോ. ഗബ്രിയേല്‍ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്